taljarhag

Gå till innehållet

Huvudmeny

Eggen möter trä ...

Jag sitter och arbetar med ett knivskaftämne i svartek. Virket är kompakt och tätvuxet. Den skärande eggen möter årsringarna i sned vinkel.
För varje snitt kan man skönja trädets liv på rot, decennium för decennium.
Några tag med den skarpbrynta knivseggen - och ett sekel är avverkat.

Det går inte fort i täljandet, och det får det inte heller göra - i respekt för de långsamma processer som frambringat råmaterialet för snideriet.

VÄLKOMMEN TILL LENNART SOHLMANS HEMSIDA

Tillbaka till innehållet | Tillbaka till huvudmenyn